Risināmie izaicinājumi

Mēs ticam, ka tad, kad Kungs dod redzējumu, viņš arī iespēju to pabeigt. Kungs jau tagad mūs ir svētījis ar Savu gādību. Līdz šim mums ir izdevies piesaistīt aptuveni 300 000 ASV dolāru. Pavisam kopā mums ir nepieciešami aptuveni 950 000 eiro (1 312 000 USD, 800 000 USD), lai pabeigtu darbu pie šīs ēkas. Mēs ticam, ka kopā mēs to varēsim izdarīt!

Dieva žēlastībā mēs esam uzsākuši rekonstrukcijas darbus 2013.gada 7.februārī. Darbi iet uz priekšu un visu projektu mēs ceram pabeigt 3-4 gadu laikā. Lai tas varētu notikt, mums ir nepieciešamas jūsu lūgšanas un finansiālais atbalsts! Kopā mēs to varam paveikt, lai tā kļūtu par realitāti mūsu acu priekšā!

Mēs lūdzam jūs pievienoties mums šajā projektā!
  • Jūs varat lūgt par šo projektu.
  • Jūs varat mums palīdzēt finansiāli.
  • Jūs varat kļūt par brīvprātīgo un palīdzēt mums strādājot pie šīs ēkas.
  • Jūs varat palīdzēt mums, informējot savus draugus / draudzes / kontaktus.

Lai Dievs palīdzēs jums un mums atsaukties šim izaicinājumam pareizā veidā!

Bankas konts:
Latvijas Bībeles Centrs
Reģ. Nr. 40008180236
Swedbank
SWIFT: HABALV22
LV04 HABA 0551 0341 10965
(V. Fetlera ēkas atjaunošanai)


Apskatiet vēsturisko video par būvdarbu uzsākšanu:


Mūsu aicinājuma video: