Mūsu pasniedzēji

Dr. Ketlīna Ročestere

Galvenās izpētes tēmas:
Vecās Derības pravieši, Gudrības grāmatas, Psalmi, Tora, Kalpošana

Dr. Stjuarts Ročesters

Galvenās izpētes tēmas:
Marka Evaņģēlijs, Evaņģēliji, Jaunā Derība, Grieķu valoda

Edgars Mažis

Galvenās izpētes tēmas:
Vecā Derība, Pastorālā teoloģija, Sludināšana

Dr. Estere Petrenko

Galvenās izpētes tēmas:
Pāvila Teoloģija; Ētika, Vēstule efeziešiem, Vēstule Kolosiešiem, Pneimatoloģija

Līva Fokrote

Galvenās izpētes tēmas:
Missionāls dzīvesveids un missionāla draudze; Missio Dei un Imago Dei; Jāņa ev., Jāņa vēstules, Atklāsmes grāmata

Malkolms Firts

Galvenās izpētes tēmas:
Pastorālā teoloģija, Sludināšana, Padomdošana, Soterioloģija, Apoloģētika

Marks Sandbergs

Galvenās izpētes tēmas:
Jaunās Derības grāmatu misionāla lasīšana

Ričards Hjuitsons

Galvenās izpētes tēmas:
Bibliskā teoloģija, Kristīgā padomdošana un Baznīcas vēsture

Dr. Džons Vuds

Galvenās izpētes tēmas:
Bībeles Studijas, Homilētika, Mūsdienu kultūra

Dr. Vitālijs Petrenko

Galvenās izpētes tēmas:
Krievu Pareizticīgā baznīca, Baznīcas vēsture (Protestantu un Evaņģēliskā Austrumeiropas kontekstā)

Bils Martins

Galvenās izpētes tēmas:
Pastorālā kalpošana

Sintija Martina

Galvenās izpētes tēmas:
Senioru izglītošana