LBC dzīve

Klātienes mācības LBC notiek katru otro nedēļu vakaros no plkst. 18:00 līdz 21:00. Var izvēlēties vai mācības apmeklēt vienu vai divas nedēļas mēnesī. Visu nedēļu notiek viens priekšmets. Papildus pēc pasniedzēja iecerēm var tikt noteikti mājas darbi vai noslēguma darbs (piemēram, esejas rakstīšana) ārpus mācību nedēļas ietvariem.

Mācību rezultāti, nokārtotie kursi un atzīmes apmācāmajiem ir pieejamas internetā – mūsu mājas lapā, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli, autorizējoties sistēmā.

Tālmācības un bakalaura studijas notiek pēc individuāla grafika katram studentam pieejamā laikā un vietā.

LBC darbojas Studentu padome, kas organizē un veido apmācāmo dzīvi – sadraudzības pasākumus, lūgšanu dienas u.tml.

Parasti mēneša pirmās mācību nedēļas sākumā notiek lūgšanu stunda, kurās uzruna saka kāds aicināts viesis.

Sekmīgi nokārtojot klātienes mācību programmu, svinīgā izlaidumā apmacāmie saņem sertifikātu vai diplomu.