Misija Kabilē

LBC vīzija un būtība ir padarīt teoloģiju būtiski un saistošu Latvijas sabiedrībā un ārpus tās. Tādējādi daļa no šīs vīzijas ietver misijas darbu Kabilē (145 km uz dienvidrietumiem no Rīgas). Kabilē ir aptuveni 1000 iedzīvotāju. Šis nelielais ciemats cīnās ar augstu bezdarba līmeni, ģimenēs ir alkohola atkarības un tā sekas - salauztas dzīves. LBC arī iegūst no sadarbības ar Zilo Krustu (kristiešu organizācija, kas darbojas ar bezpajumtniekiem, alkoholiķiem un bijušajiem ieslodzītajiem) un Kabiles kultūras un sociālā dienesta direktoru. Tas palīdz mums būt vairāk informētiem un efektīviem apmierinot vietējās vajadzības. Kopš 2009.gada, LBC ir spējis nodrošināt:
  • Padomdošanu Zilajam Krustam un vietējiem iedzīvotājiem
  • Izveidot bērnu klubu ar 25-30 bērniem
  • Vasaras nometnes bērniem
  • Lekcijas / semināri par būtiskiem jautājumiem: kā tikt galā ar atkarību, laulības attiecības, kā izprast un tikt galā ar dažādu vecuma grupu bērniem ģimenē
  • Sociālie pasākumi: koncerti, Ziemassvētku / Lieldienu svinības, labdarība
Daži no mūsu apmācāmajiem ir iesaistīti arī misijās ārpus Latvijas, piemēram, Krievijas un Ukrainas ziemeļos (Krimā).