Lūgšanu stundas

Reizi četrās nedēļās, parasti pirmdienās, mācību nedēļu iesākot, LBC apmācamie, mācībspēki un darbinieki pulcējas uz kopīgu lūgšanu svētbrīdi. Sludināt Dieva Vārdu Lūgšanu stundās tiek aicināti dažādu konfesiju mācītāji un priesteri no visas Latvijas. Tradicionāli kopā ar viesmācītāju tiek aicināti attiecīgās konfesijas vai draudzes mūziķi, kas ar dziesmās visus klātesošos vieno kopīgā Dieva pielūgsmē.

Tā kā LBC mācās dažādu kristīgo konfesiju un draudžu pārstāvji, tad viesmācītāju un tos pavadošo mūziķu klātbūtne lūgšanu stundās vairo audzēkņu izpratni par Dieva pielūgsmes veidu un formu dažādās konfesijās, kas savukārt ļauj labāk kontaktēt ar saviem studiju biedriem – citu konfesiju pārstāvjiem. Tādejādi tiek veicināts ekumenisma un kristīgās tolerances pieaugums dažādu uzskatu kristiešu starpā.

Lūgšanu stundas laikā klātesošie tiek aicināti izteikt dažādas aizlūgšanu vajadzības un lūgt par tām. Mēs lūdzam par personīgām vajadzībām, par draudzēm, par pasaules un politiskajām aktualitātēm, par vajātiem kristiešiem, par dabas katastrofu un vardarbības upuriem un tamlīdzīgi. Lūgšanas notiek gan visiem kopā, gan sadaloties mazākās aizlūdzēju grupiņās.