Paldies Dievam par 2015./2016.mācību gadu!

Vēl viena mācību gada laikā mēs esam redzējuši Dieva uzticamību. Šī gada maijā mēs bijām svētīti ar 17 absolventiem. Mēs slavējam Dievu par to, ka pirmo reizi mums bija absolventi no filiāles Daugavpilī un pirmo reizi LBC vēsturē bija studente no Talsiem, kura absolvēja ar diviem diplomiem (Diploms Teoloģijā un Vadībā 2015.gadā un Diploms Kristīgajā Izglītībā 2016.gadā). Mēs turpinām godāt studentus Rīgā un filiālēs par viņu nodošanos mācīties Dieva Vārdu un uzticību paklausot Dieva aicinājumam. Aizvadītajos divos gados mēs redzējām kā mūsu studenti aug ne vien savās zināšanās, bet arī garīgajā stājā. Viņu liecības rāda ka mācības LBC viņiem ir bijusi dzīvi izmainoša pieredze. Tas dod mums mērķi ieguldīt LBC dzīvē un kalpošanās.

Mēs arī slavējam Dievu par LBC Tālmācības nodaļu. “Kristietības pamati” programma, kas cenšas aizsniegt jaunus ticīgos un meklētājus, ir augusi aizvadītajos gados un mēs redzējām vajadzību pēc vēl viena cilvēka, kas varētu darboties šajā kalpošanā. Mums arī ir plāni vērst vēl vairāk plašumā šo kalpošanu nākamajos gados. Arī sertifikāta programma “Teoloģija un Kalpošana” tālmācībā arī aug un iet plašumā arī pāri Latvijas robežām. Mūsu mērķis ir to padarīt pieejamu cilvēkiem un draudzēm, kurām ir vēlme augt Dieva vārda izpratnē.
 
Viljama Fetlera ēkas rekonstrukcija arī norit veiksmīgi un mēs turpinām lūgt, lai Dieva uzticamība noved līdz noslēgumam šīs ēkas rekonstrukcijas darbus.

Lūdzu, pievienojieties mums lūgšanā par nākošo akadēmisko gadu. Mēs vēlamies redzēt jaunus studentus nākam un studējam Dieva Vārdu. Orientācijas diena būs 2016.gada 9.septembrī no 18:00 līdz 21:00, Mārupes ielā 16, Rīgā.