Un vēl viens mācību gads ir sācies…

  Šis gads LBC ir bijis ļoti bagātīgs! Papildus jaunam studentu iesaukumam Rīgā, mēs atvērām arī divas filiāles dažādās Latvijas vietās.

Mēs turpinām mūsu izglītības darbu Latgalē. Šajā reizē tas notiek Jēkabpilī. Tā ir pilsēta, kas pēdējo 15 gadu laikā ir daudz cietusi ekonomiski, lielā bezdarba un tam sekojošās iedzīvotāju aizplūšanas dēļ. Un tomēr vairākas draudzes Jēkabpilī uzaicināja LBC palīdzēt viņu attīstībā. Ka vienmēr, mūsu studenti Jēkabpilī pārstāv dažādas konfesijas – Baptistu, Vasarsvētku un harizmātiskās draudzes. Tas bija liels prieks redzēt viņu ilgas pēc Dieva Vārda un vēlmi mācīties LBC.  

  Vēl viena filiāle tika atvērta Jelgavā. Arī šajā grupā ir studenti no dažādām konfesijām un draudzēm. Mēs slavējam Dievu par katru no viņiem, kurš ir nodevies un apņēmies mācīties LBC. Tā ir mūsu iespēja palīdzēt viņiem viņu personīgajā izaugsmē, kā arī viņu kalpošanās. Lūdziet kopā ar mums un nesiet viņus Dieva priekšā!

Soli Deo gloria!