Bakalaura programmai

Lai iegūtu papildus informāciju par pieteikšanos bakalaura programmai, lūdzu zvaniet  Dr. Esterei Petrenko (+371 27014111)