Programmas


Sertifikāts

Bibliskās izglītības pamati. Programmā iekļautas Bībeles tēmas, doktrīnas un kalpošana. Programma sastāv no pārskata kursiem, rakstiskiem projektiem un praktiskas kristīgas kalpošanas.

 


Diploms

Diploma programmā studenti var izvēlēties vienu no specializācijas jomām: „Teoloģija un vadība” vai „Kristīgā izglītība”. Programma sastāv no padziļinātiem kursiem, rakstiskiem projektiem, diplomdarba rakstīšanas un praktiskas kristīgas kalpošanas.

 


Tālmācība

Kristietības pamatkursi – studenti var mācīties viņiem vispiemērotākajā laikā un vietā. Apmācība ietver dažādas kristīgās dzīves un ticības pamata tēmas.

Akadēmiskie kursi. Studentiem, kuriem nav iespējas apmeklēt lekcijas Latvijas Bībeles Centrā, piedāvājam tālmācību. Videokursu programma pēc satura ir identiska lekcijām auditorijā.

 


Bakalaura programma

LBC sadarbībā ar Norvēģijas Vadības un teoloģijas skolu piedāvā iespēju iegūt bakalaura grādu teoloģijā un vadībā. Diplomu ir atzinusi un akreditējusi Norvēģijas valdība, un tas atbilst Boloņas vienošanās (Eiropas akadēmiskā vienošanās) prasībām. Mācības bakalaura programmā notiek tālmācībā angļu valodā.