Bakalaura studiju programma

Grādu piešķir Norvēģijas Vadības un Teoloģijas Skola

Norvēģijas Vadības un Teoloģijas skola (Høyskolen for Ledelse og Teologi – HLT) ir evaņģēliska starpkonfesionāla teoloģijas mācību iestāde.

Detalizētāku informāciju par Norvēģijas Vadības un Teoloģijas skolu jūs varat izlasīt šeit.


Akreditācija:
 • Grāda akadēmisko validitāti garantē Norvēģijas likumdošana, un tas tiek piešķirts saskaņā ar Boloņas deklarāciju (Boloņas deklarācija ir Eiropas Savienības valstu akadēmiska vienošanās. Boloņas procesa oficiālā mājas lapa atrodama šeit).
 • Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs ir apstiprinājis NVTS (Norvēģijas Vadības un teoloģijas skolas) piešķirto grādu akreditāciju

Par bakalaura grādu:
 • Bakalaura grāds ir Teoloģijā un Vadībā
 • Grādu var iegūt 3 gadu laikā
 • Programma ir teorētiska un praktiska

Studiju formāts:
 • Mācības notiek Angļu valodā
 • Studijas notiek tālmācībā. Studentiem nav jādodas uz Norvēģiju, bet varēs skatīties video lekcijas HLT mājas lapā un sekot līdzi katra kursa studiju ceļvedim un lasījumiem.
 • Studijas ir moduļu sistēmā, tādējādi students mācās katru kursu/moduli pa vienam. Katra kursa ilgums ir 6 nedēļas.

Bakalaura programmas priekšmeti:
 • Bībele un Interpretācija
 • Kristietības un konfesionālo identitāšu vēsture
 • Dogmatika un garīgums
 • JD ekseģēze: Padziļinātas studijas par Lūkas un Pāvila rakstos
 • Globālā un Vasarsvētku perspektīvas par misiju
 • Ievads teoloģijas pielietojumā
 • Komunikācija un Sludināšana
 • Konfliktu menedžments
 • Brīvprātīgā vadīšana un Draudzes administrēšana
 • Kultūra un izmaiņas
 • Draudze un dziedināšana
 • Prakse
 • Pasaules reliģijas un reliģiskā izglītība
 • Sociālā analīze un ētika
 • Jaunās Derības teoloģija
 • Kristīgās dzīves uzsākšana (Ticība, Kristība un Svētā Gara kristība)
 • Uz vērtībām balstīta izmaiņu nesoša organizāciju vadība
 • Attiecību vadība un komandu attīstīšana

Detalizētāku informāciju par mācību programmu un kursu aprakstus jūs varat atrast šeit (zem kategorijām study un tad study catalogue)


Iestāšanās prasības:
 • 12 klašu izglītība (vidusskolas diploms)
 • Angļu valodas apguve 7 gadu garumā skolā VAI 1 gada mācības ārpus Latvijas angļu valodā VAI TOEFL sertifikāts (Test Of English as a Foreign Language – Angļu valoda kā svešvaloda tests)
 • Studentiem kuriem nav šādas angļu valodas kvalifikācijas, ir jāmācās kādā no valodu apmācību skolām Latvijā un jānokārto TOEFL eksāmens.


Pieteikšanās:

Pieteikšanās notiek katru gadu no 15. decembra līdz 31 .janvārim. Lai pieteiktos, dodieties uz šo saiti: http://hoyskolen.org/application/?lang=en
 

Kad sākas mācību gads:
 
Augusta vidū (konkrēts datums studentiem tiks paziņots laikus)
 
 
Karjeras iespējas:
 • Draudzes vadībā
 • Palīdzības organizāciju vadība
 • Kapelānija (militārā, ieslodzījuma vieta, slimnīcu)
 • Menedžmenta darbs (sekulārās iestādēs un reliģiskās organizācijās)


Vairāk informācijas var iegūt sazinoties ar Dr. Esteri Petrenko (+371 27014111)