Sertifikāts / diploms

Mūsu programmā nodarbības notiek vakaros. Apmācāmie apmeklē LBC vienu vai divas nedēļas mēnesī, katrs kurss ir 15 stundas garš. Tas nozīmē, ka, lai iegūtu sertifikātu, ir nepieciešami viens vai divi mācību gadi, bet diploma iegūšanai vajadzīgi vēl divi gadi.


Sertifikāts

Tā ir pamata bibliska izglītība tādās jomās kā Bībele, doktrīnas un kalpošana. To veido pārskata tipa kursi, obligātie projekti un praktiska kristīga kalpošana.

Diploms

Šeit uzsvars tiek likts uz divām galvenajām kalpošanas jomām – Teoloģija un vadība, un Kristīgā izglītība, kā arī prasību rakstīt diplomdarbu (projektu/tēzi) un veikt praktisku kristīgu kalpošanu.
Atsauksmes:

Pāvils Brūvers

„Nav lielākas vērtības mums šeit virs zemes dotas par Dieva Vārdu. Tāpēc no sirds pateicos Latvijas Bībeles Centram, kas daudzu gadu gaitā šim neizsmeļamajam Dzīvības avotam pievedis daudzus jo daudzus cilvēkus no dažādām konfesijām, kuru sirdis ir iedegušās kalpošanai mīlestībā pret Dievu un savu tuvāko.”

Pāvils Brūvers
LELB Liepājas bīskaps

Visas atsauksmes