Sertifikāts / diploms

Mūsu programmā nodarbības notiek vakaros. Apmācāmie apmeklē LBC vienu vai divas nedēļas mēnesī, katrs kurss ir 15 stundas garš. Tas nozīmē, ka, lai iegūtu sertifikātu, ir nepieciešami viens vai divi mācību gadi, bet diploma iegūšanai vajadzīgi vēl divi gadi.


Sertifikāts

Tā ir pamata bibliska izglītība tādās jomās kā Bībele, doktrīnas un kalpošana. To veido pārskata tipa kursi, obligātie projekti un praktiska kristīga kalpošana.

Diploms

Šeit uzsvars tiek likts uz divām galvenajām kalpošanas jomām – Teoloģija un vadība, un Kristīgā izglītība, kā arī prasību rakstīt diplomdarbu (projektu/tēzi) un veikt praktisku kristīgu kalpošanu.
Atsauksmes:

Norms Bekets

"LBC un Pestīšanas armiju jau vairākus gadus vieno sadarbība. Mācoties LBC, Pestīšanas armijas kadeti gūst pamata izpratni par teoloģiju, Bībeles studijām un evaņģelizāciju, un iespēju apgūt augstāka līmeņa kursus tālākai individuālai apmācībai."

M.Th., majors Norm Beckett
Pestīšanas armijas Rīgas Virsnieku apmācības skolas apmācības direktors

Visas atsauksmes