Sertifikāts

Sertifikāts Teoloģija un kalpošana

Lai saņemtu sertifikātu, jāizpilda sekojošas prasības:
  1. sekmīgi jāpabeidz mācību programma;
  2. jānokārto visaptverošs eksāmens/eseja;
  3. jāizpilda kristīgās kalpošanas prasības;
  4. jāievēro mūsu uzvedības normas;
  5. jāpiekrīt mūsu ticības apliecībai.

Mācību plāns:
BĪBELES STUDIJAS VĒSTURISKĀS & TEOLOĢISKĀS STUDIJAS PRAKTISKĀ TEOLOĢIJA AKTIVITĀTES &
UZDEVUMI
Vecās Derības pārskats:
1. Mozus - Jozua
Ievads Baznīcas vēsturē Kristīgā izglītība Orientācijas nedēļa
Vecās Derības pārskats:
Soģu - Esteres
Doktrīnas 1 Evaņģelizācija Kristīgās kalpošanas prakse
Vecās Derības pārskats:
Pravieši
Doktrīnas 2 Apoloģētika Pētniecības projekts
Vecās Derības pārskats:
Dzeja
Teoloģijas vēsture   Gala eksāmens/eseja
Jaunās Derības pārskats:
Vēsturiskais fons
     
Jaunās Derības pārskats:
Evaņģēliji un Apustuļu d.
     
Jaunās Derības pārskats:
Pāvila vēstules
     
Jaunās Derības pārskats:
Vispārējās vēstules
     
Bībeles studiju metodes 1&2