Diploms

Diploms Teoloģija & vadība

UN

Diploms Kristīgā izglītība

Šie diplomi tiek piešķirti, balstoties uz pirms tam sekmīgi pabeigtu sertifikāta līmeni.

Diploms ietver:
  1. pamata kursus,
  2. profesionālos kursus,
  3. izvēles kursus,
  4. 2 semestrus praktisku kristīgu kalpošanu un
  5. diplomdarbu (projektu/tēzi).
  6. Tas ietver arī mūsu uzvedības normu izpildi un piekrišanu mūsu ticības apliecībai.
Mācību plāns:
BĪBELES STUDIJAS VĒSTURISKĀS & TEOLOĢISKĀS STUDIJAS PRAKTISKĀ TEOLOĢIJA MISIOLOĢISKĀS STUDIJAS AKTIVITĀTES & UZDEVUMI
Vecās Derības grāmatas ekseģēze Latvijas Baznīcas vēsture Homilētika Starpkultūra & misija Orientācijas nedēļa
Jaunās Derības grāmatas ekseģēze   Māceklība Baznīca mūsdienu pasaulē Kristīgās kalpošanas prakse
Padziļinātā hermenētika   Kristīgā ētika   Diplomdarbs
    Vadības attīstība    
    Garīgā sagatavošanās kalpošanai