Sertifikāts "Teoloģija un kalpošana" tālmācībā

Sertifikāta programmas "Teoloģija un kalpošana" tālmācībā kursi ir teoloģiski kursi draudžu un kristīgu organizāciju vadītāju sagatavošanai/ izaugsmei, lai viņi varētu kvalitatīvāk kalpot viņiem uzticētajiem cilvēkiem.

Kursi ir video lekciju formā. Pēc satura tie atbilst sertifikāta/diploma līmenim.

Šobrīd ir pieejami sekojoši kursi:
  • "Bībeles Studiju Metodes". Kurss ir vērsts uz induktīvo Bībeles studiju metodi ar īpašu uzsvaru uz kontektualizāciju induktīvās metodes pielietojumu personīgajā Bībeles studijā, Bībeles studiju grupā un sagatavojot mācību materiālus (kursa plānu varat apskatīt šeit šeit). 
  • "Jaunās Derības pārskats 1: Vēsturiskais fons; Evaņģēliji un Apustuļu darbi" - Starpderību laika vēstures pārskats, reliģiskās domas un literatūras dažādība, tā laika reliģiskās grupas un sektas. Tiek sniegts evaņģēliju un Apustuļu darbu pārskats. Īpaša uzmanība tiek pievērsta katras grāmatas struktūrai, tās vietai kanonā un fona materiāls (piem., autorība, sarakstīšanas laiks utt.) (kursa plānu varat apskatīt šeit šeit) .
  • "Jaunās Derības pārskats 2: Pāvila vēstules" - Pāvila teologijas pārskats, kas stingri balstīts tā literārajā, vēsturiskajā un kulturalajā kontekstā. Par katru vēstuli pieejams tās fons, struktūra, teoloģija un “problēmu” Rakstu vietu izpēte. 
  • "Jaunās Derības pārskats 3: Vispārējās vēstules" - Vēlāko Jaunās derības tekstu pārskats, kas stingri balstīts to literārajā, vēsturiskajā un kultūras kontekstā. Katras vēstules apskatā tiks iekļauta arī tās struktūra, teoloģija un dažādu “problēmātisku” rakstu vietu apskats.
  • "Kristīgā izglītība" - Pārskats par galvenajiem jautājumiem kristīgajā izglītībā – tās darbības joma, darbs ar visu vecumu cilvēkiem, kristīgās izglītības vieta baznīcā, paraugs kalpošanai un īss pārskats par nodarbību plānošanu un sagatavošanu.

Pārējie kursi ir izstrādes procesā, līdz ar to piedāvāto kursu klāsts pakāpeniski tiks papildināts.

Pieteikšanās - aizpildot šo elektronisko pietiekuma formu.