Programma "Kristietības pamati"

Šobrīd piedāvājam sešus kursus programmā "Kristietības pamati":
 • "Jūsu jaunā dzīve" – 10 nodarbību kurss par to, ko nozīmē būt kristietim? Kas mainās brīdī, kad kļūstat par kristieti? ko darīt pēc tam, kad esat atsaukušies Dieva aicinājumam un ieaicinājuši Kristu kļūt par jūsu dzīves Kungu un Glābēju?
 • "Kad jūs lūdzat" - 7 nodarbību kurss par lūgšanu nozīmi kristieša dzīvē un to, kā lūgt Dievu?
 • "Jūsu Bībele" - 6 nodarbību kurss, kas iepazīstinās Jūs ar Bībeli un palīdzēs to studēt, lai saprastu Dieva skatījumu uz lietām un apstākļiem.
 • "Kas ir Jēzus" - 10 nodarbību kurss, kas atklāj, ko Bībele caur pravietojumiem un Jauno Derību saka par Jēzu, kurš bija 100% Dievs un 100% cilvēks.
 • “Jāņa Evaņģēlijs” - 11 nodarbību kurss, kurā jūs varēsiet padziļināti izpētīt vienu no četriem evaņģēlijiem, lai rastu atbildes uz garīgiem jautājumiem, stiprināt savu ticību, labāk iepazīt Dievu un Jēzus personu. Jūs sapratīsiet labāk, kādēļ Jēzum vajadzēja nākt uz zemes, un arī saprast citas ticības patiesības.
 • “Kā studēt Bībeli” - 8 nodarbību kurss, kurā jūs varēsiet iepazīties ar metodēm, kā studēt Svētos Rakstus. Apskatīsiet kā pētīt tekstu, kā pareizi pieiet tematiskai izpētei, lai pareizāk saprastu lasīto un iegūtās zināšanas pielietot savā ticības dzīvē.

Kursi ir pieejami latviešu un krievu valodās.
Iespējams mācīties eMācību formātā, vai pasūtīt drukātu, iesietu materiālu pa pastu. 

Ja vēlaties pieteikties kādam no šiem kursiem, lūdzu aizpildiet šo pieteikšanās formu.
 


Vai tas ir domāts man?

Šie kursi ir domāti ikvienam, kas vēlas un ir gatavi mācīties. Tālmācības specifika ir, ka tā nodrošina iespēju mācīties tur, kur Jūs esat un tad, kad Jums tam ir laiks, tajā pat laikā tā prasa pašdisciplīnu, lai virzītos uz priekšu, jo neviens neseko līdzi, cik daudz esat apguvis.

Programmas "Kristietības pamati" kursi būs jums noderīgi, ja:
 • Jūs interesē, kas ir kristietība un ko nozīmē būt kristietim;
 • Jūs meklējat atbildes uz svarīgiem dzīves jautājumiem;
 • Jūs sperat savus pirmos soļus kristietībā un vēlaties vairāk par to uzzināt un mācīties;
 • Ja esat mazās grupas vadītājs un/vai Jūs kalpojat kādiem no augstāk minētajiem cilvēkiem (Jūs to varat izmantot kā palīgmateriālu savā kalpošanā);
 • Jūs zināt draugu, radu, paziņu, kas ir nesen pieņēmis kristu (vai ir ceļā uz to) un vēlaties viņam/viņai palīdzēt spert nākamos soļus;