Studiju grupas

Studiju grupas ir
 • klātienes studiju,
 • tālmācības un
 • mājas/mazo grupu
apvienojums, paņemot labāko pieredzi no katras no tām.


Varbūt esat saskārušies ar kādu no šiem argumentiem un situācijām savā draudzē vai savās domās:
 • Nezināt ko studēt mazajā grupā?
 • Apziņa, ka varētu pietrūkt pašdiciplīna, attur no mācībām tālmācības formātā?
 • Nav laika apmeklēt lekcijas klātienē.
 • Tālmācība ir bezpersoniska un trūkst sadraudzība un diskusijas ar citiem studentiem?

Studiju Grupas var būt labs risinājums šīm problēmām:
 • Nezināt ko studēt mazajā grupā?
 • → Kvalitatīvs, biblisks saturs.
 • Apziņa, ka varētu pietrūkt pašdiciplīna, attur no mācībām tālmācības formātā?
 • → Mācoties kopā ir lielāka motivācija darbus sagatavot un nodot laikā
 • Nav laika apmeklēt lekcijas klātienē.
 • → Tikšanos elastīgums kā mājas grupā
 • Tālmācība ir bezpersoniska un trūkst sadraudzība un diskusijas ar citiem studentiem?
 • → Sadraudzība un aizlūgšanas
  → Diskusijas un dzirdētā pārrunāšana


Biežums: Grupas pašas vienojas par ērtāko tikšanās vietu, laiku un biežumu (ieteicams – vismaz  reizi nedēļā). Ir iespēja pielāgoties klātienes lekciju grafikam, lai disciplinētu sevi un mācības neapstātos.

Mācības:
Kopīgi:
- Skatās video lekcijas
- Diskutē/pārrunā redzēto
Individuāli:
- Veic uzdotos uzdevumus

Kursa ietvaros pasniedzējs var atbraukt uz jautājumu un atbilžu vakaru/pēcpusdienu pie jūsu grupiņas.

Valoda: Latviešu / Krievu / Angļu

Lai vairāk uzzinātu par studiju grupām, sazinieties ar mūsu tālmācības nodaļas vadītaju andrejs@bible.lv vai talmaciba@bible.lv.